Navigacija

KOM I PUGIK - USMENI ISPIT

Oglasna pločaGeodezijaKatastar nepokretnosti 1 - KN1Komasacija - KOMProcjena vrijednosti nepokretnosti - PVNPropisi u geodetskoj struci - PGSKatastar nepokretnosti 3 / MAProjektovanje u premjeru i katastru / MA

Usmeni ispiti iz predmeta:

  • Komasacija  (decembarski apsoleventski rok), održaće se u utorak 15.01.2019. godine sa početkom u 9,00 časova.
  • Upravljanje projektima u geodeziji (decembarski apsoleventski rok), održaće se u utorak 15.01.2019. godine sa početkom u 16.30 časova.