Navigacija

Kartografija 2 - rezultati I teorijskog kolokvijuma

Oglasna pločaGeodezijaKartografija 2 - K2

U prilogu se nalaze rezultati I teorijskog kolokvijuma iz pretmeta Kartografija 2. Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 13 i više bodova. 

Fajlovi