Navigacija

Održano pozivno predavanje iz oblasti "Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja" - Lama Pu Doma (Lama Phu Doma)

AktuelnostiMeđunarodna saradnjaMeđunarodni projektiGostujuća predavanjaK-FORCE

U okviru Erasmus+ projekta K-FORCE (Knowledge For Resilient soCiEty - Znanje za otporno društvo) na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu 27. novembra 2018. godine održana su pozivna predavanja iz oblasti "Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja" - Prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje rizika od katastrofa na nivou zajednice

Lama Pu Doma (Lama Phu Doma), predavač sa Univerziteta u Lundu iz Švedske, održala je predavanje na temu "Prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje rizika od katastrofa na nivou zajednice" (Community based climate change adaptation and disaster risk reduction). Tema se bavila učešćem zajednice, smanjenjem rizika od katastrofa (disaster risk reduction-DRR) i prilagođavanju zajednice klimatskim promjenma (climate change adaptation-CCA), potrebama i karakteristikama adaptacije zajednice i njenim prednostima i izazovima.

Predavanju su prisustvovali studenti master studija usmjerenja "Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja", studenti drugih usmjerenja studijskog programa Građevinarstvo, Arhitektura kao i studenti prvog ciklusa, te nastavno osoblje i stručnjaci iz prakse.

>>>GALERIJA FOTOGRAFIJA <<<