Navigacija

Usmeni dio ispita iz predmeta Račun izravnanja 1, Račun izravnanja 2, Račun izravnanja 3, Geodetska metrologija i Geodetski premjer 3_okt_2018

Oglasna pločaGeodezijaGeodetski premjer 3 - GP3Račun izravnanja 1 - RI1Račun izravnanja 3 - RI3Geodetska metrologija - GMRačun izravnanja 2 - RI2

Usmeni dio ispita iz predmeta Račun izravnanja 1, Račun izravnanja 2, Račun izravnanja 3, Geodetska metrologija i Geodetski premjer 3 održaće se u utorak (09.10) sa početkom u 8:00 časova.