Navigacija

Usmeni dio ispita iz predmeta Račun izravnanja 1, Račun izravnanja 2, Račun izravnanja 3, Geodetska metrologija i Geodetski premjer 3_sep2_2018

Oglasna pločaGeodezijaGeodetski premjer 3 - GP3Račun izravnanja 1 - RI1Račun izravnanja 3 - RI3Geodetska metrologija - GMRačun izravnanja 2 - RI2

Usmeni ispit iz predmeta Račun izravnanja 1, Račun izravnanja 2, Račun izravnanja 3, Geodetske metrologije i Geodetskog premjera 3 održaće se u petak 28.09. sa početkom u 8:30 časova.