Navigacija

Računari u građevinarstvu 2 - rezultati praktičnog dijela ispita

Oglasna pločaRačunari u građevinarstvu 2 - RG2

Praktični dio ispita iz predmeta Računari u građevinarstvu 2 održan 19.09.2018. godine položili su:

  1. Kremenović Nikolina (65 poena),
  2. Mirčić Dušan (85 poena),
  3. Stanivuković Tanja (100 poena),
  4. Šukalo Milan (71 poen).