Navigacija

SJ1-SJ4_rezultati pismenog dijela ispita_i termin usmenog dijela ispita, juni 2018.

Oglasna pločaGrađevinarstvoStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2Strani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3Strani jezik (Engleski jezik) 4 - SJ4

SJ3- Engleski jezik 3

29/13 Dabić Momirka 29/40

45/12 Popadić David 13/40 (uslovno na usmeni)

Radić Draženka 28.5/40

SJ4 - Engleski jezik 4 

24/13 Krajnović Aleksandar 13/20

18/13 Vrančić Ivana 12/20

34/11 Dubočanin Srđan 16.5/40 (uslovno na usmeni)

45/12 Popadić David 8.5/40  (nije položio)

29/13 Dabić Momirka 22.5/40 

17/13 Šajić Maja 36.5/40 

Usmeni dio ispita će se održati u ponedeljak, 25.06.2018. u 10.00 u kampusu, kabinet br. 7.