Navigacija

Erasmus+ stipendija za razmjenu studenata na Univerzitetu u Granadi

AktuelnostiStipendijeStudentska mobilnost

U okviru Erasmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente sva tri ciklusa studija za odlazak na razmjenu na Univerzitet u Granadi, Španija.

Dostupna je jedna stipendija u trajanju od šest (6) mjeseci.

Razmjena se mora obaviti tokom zimskog semestra akademske 2018/19. godine.


IZNOS STIPENDIJE: 

 mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života), 
 putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR, 
 viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


APLIKANTI: 
Na konkurs se mogu prijaviti svi studenti Univerziteta u Banjoj Luci.


DOKUMENTI 
Za konkurs je potrebno dostaviti: 

1. Fotografiju 
2. Kopiju pasoša 
3. CV u Europass formatu 
4. Prijedlog Ugovora o učenju 
5. Prepis ocjena na engleskom jeziku 
6. Dokaz o poznavanju španskog ili engleskog jezika jezika. Više informacija o tome koje sertifikate o poznavanju španskog ili engleskog jezika priznaje Univerzitet u Granadi možete da pronađete na linku: https://internacional.ugr.es/pages/politica-linguistica/tablasdecertificadosaceptadosporlaugr


PRIJAVA: 
Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Višem stručnom saradniku za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta, Jeleni Rožić, ma elektronskom ili običnom poštom, na e-adresu: jelena.rozic@unibl.org ili na adresu: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A (sa napomenom: za Erasmus+, kreditna razmjena).


Rok za dostavljanje dokumentacije je 11.05.2018. godine do 12:00 sati.


LINKOVI:

- o Univerzitetu u Granadi: www.ugr.es
http://internacional.ugr.es/
http://www.ugr.university/ 
- informacije o vizi: http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/residenciainspain 
- informacije o osiguranju: http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/seguros/seguros 
- informacije o smještaju: http://estudiantes.ugr.es/alojamientos3/


POSTUPAK ODABIRA: 
 Po završetku konkursa, komisija za odabir kandidata sa Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava. 
 Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. 
 EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Banjoj Luci.