Navigacija

DIR 1, Jan 2, 18

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 1 - DIR1

Studenti koji su položili:

1. Vladimir Smiljanić 95

2. Nevena Vukojević 75

3. Jovana Grubor 68

4. Milana Vukojević 62

5. Tanja Vukić 62

6. Savo Malešević 62

7. Pavle Tadić 62

 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak 01.03. u 10.00h iznad Pravnog fakulteta. 

Usmeni ispit će se održati 07.03. u 13.00h iznad Pravnog fakulteta.

Usmeni ispit iz LAAG-a će se održati 08.03. u 10.00h iznad Pravnog fakulteta.