Navigacija

Usmeni dio ispita iz predmeta RI1, RI2, RI3, GP3 i GM

Oglasna pločaGeodezijaGeodetski premjer 3 - GP3Račun izravnanja 1 - RI1Račun izravnanja 3 - RI3Geodetska metrologija - GMRačun izravnanja 2 - RI2

Usemni dio ispita iz predmeta Račun izravnanja 1, Račun izravnanja 2, Račun izravnanja 3 održaće se u petak (23.02) sa početkom u 14:00 časova, a usemni dio ispita iz predmeta Geodetska metrologija i Geodetski premjer 3 održaće se u petak (23.02) sa početkom u 15:00 časova.