Navigacija

OOGR i UPUG - rezultati ispita

Oglasna pločaGeodezijaUpravljanje projektima u geodeziji - UPGNOsnove organizacije geodetskih radova - OOGR

OOGR

1.  Vanja Miličević           10

2. Borislava Stojnić         10

3. Miroslav Vujasinović     9

4. Vesna Gajić                  7

5. Nataša Gajić                 7

6. Danilo Krstović              7

7. Slavenko Jović             8

8. Teodora Šobot              7

9. Kristina Markočević      8

10. Stefan Kecman           5

 

UPUG

1. Ivana Janković              9

2. Milena Milotić           10

3. Zoran Kokeza               9