Navigacija

PROJEKTOVANJE I NADZOR- rezultati 1 sept ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoProjektovanje i nadzor - PN

Rezultati ispita iz predmeta PROJEKTOVANJE I NADZOR održanog 21.08.2017. god. su:

Aleksandar Janković 21/14 ---- 41 bod (od maks 70 bod.)- položio

Radomir Grujić 25/14 --------- 0 bodova - nije položio

Konačna ocjena će biti naknadno objavljena.