Navigacija

INŽENJERSKA HIDROLOGIJA – Rezultati ispita održanog 20.04.2017.

Oglasna pločaGrađevinarstvoInženjerska hidrologija - IHID

Student Nikola Jovičić, broj indeksa 32/09, položio je ispit iz IH, održan 20.04.2017, sa 50%. Iako je položen pismeni dio ispita, student nema dovoljan ukupan broj bodova za prolaznu ocjenu, te mora ponovo izaći na ispit.