Navigacija

SK - teorijski dio ispita

ArhitekturaStatika konstrukcija - SK
Teorijski dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija će se održati u utorak 7.6. u 10:00 časova, u kampusu.