Navigacija

Fizika (ARH) - Termin polaganja teorijskog i računskog testa

ArhitekturaFizika zgrade - FZ
2. računski i 2. teorijski test održaće se u srijedu (08.06.) prema sledećem rasporedu: 1. grupa (10:15 - 11:35) - studenti starijih generacija (13 i stariji), s tim što zbog kapaciteta sale br. 3 imaju prednost studenti koji isti dan polažu kolokvijum iz Urbanističkog projektovanja 2. 2. grupa (11:40 - 13:00) - studenti generacije 14