Navigacija

SK - rezultati pismenog ispita

ArhitekturaStatika konstrukcija - SK
Rezultati popravnog kolokvijuma – pismenog ispita iz Statike konstrukcija održanog 22.4.2016.   Ispit:
Rb Prezime i ime Br. indeksa %
1 Šebić Đorđe 27/13 51
  Drugi kolokvijum:
Rb Prezime i ime Br. indeksa %
1 Devura Tijana 17/13 51
    Termin usmenog ispita će biti naknadno objavljen.