Navigacija

Katastar nepokretnosti 3 i Projektovanje u premjeru i katastru - termini ispita

Oglasna pločaGeodezija
Odbrane seminarskih radova iz predmeta KN3 i Projektovanje u premjeru i katastru biće održane 19.4.2016. (utorak) sa početkom u 17:00 časova. Usmeni dio ispita iz ovih predmeta biće održan 21.04.2016. (četvrtak) sa početkom u 17:00 časova.