Navigacija

Fizika (GEO, ARH) - Rezultati računskog dijela pismenog ispita

Oglasna pločaFizika zgrade - FZFizika - FI
Računski dio pismenog ispita iz Fizike za geodete položio je: 58/10 Pekez Miloš 11/20 Računski dio pismenog ispita iz Fizike zgrade za arhitekte položili su: 35/10 Lazić Boris 10.5/20 42/09 Ivanović Miloš 10.5/20