Navigacija

Vjerovatnoća i statistika - rezultati usmenog

Oglasna pločaGrađevinarstvo
Usmeni dio ispita održan dana 29.09.2015. položili su: 1. KREMENOVIĆ NIKOLINA                       7 2. ŠARIĆ BORIS                                               7 3. DAJANA DIZDAR                                            9