Navigacija

Rezultati računskog dijela ispita iz predmeta Kartografske projekcije održanog 09.09.2015. godine

Oglasna pločaKartografske projekcije - KP
Rezultati računskog dijela ispita iz predmeta Kartografske projekcije održanog 09.09.2015. godine nalaze se u prilogu.