Navigacija

KN1, UZT, KOM, PVN i KN3 - termini usmenog ispita

Oglasna ploča
Usmeni ispit iz predmeta Katastar nepokretnosti 1 i Uređenje zemljišne teritorije će biti održan 14.9. (ponedjeljak) sa početkom u 17:00 časova. Usmeni ispit iz predmeta Komasacija i Procjena vrijednosti nepokretnosti će biti održan 15.9. (utorak) sa početkom u 17:00 časova. Usmeni ispit iz predmeta Katastar nepokretnosti 3 će biti održan 16.9. (srijeda) sa početkom u 17:00 časova. Studenti koji su prijavili ispit za ovaj termin, treba da pošalju predmetnom asistentu urađen seminarski rad na mejl svasiljevic@agfbl.org, najkasnije do 11.9.2015. Odbrana seminarskih radova će biti održana 14.9. prema rasporedu ispita (https://drive.google.com/a/agfbl.org/folderview?id=0Byvv9xAhq3xaSC1CbEdfSzV2SEk&usp=sharing#list).