Navigacija

Geodetski referentni sistemi – odbrana seminarskih radova

Oglasna pločaGeodetski referentni sistemi - GRS
Odbrana seminarskih radova iz predmeta Geodetski referentni sistemi održaće se 25.09. (petak) u 11 časova.