Navigacija

IG2 i IG3 - USMENI ISPIT

Oglasna ploča
Usmeni dio ispita iz predmeta IG2 i IG3 će biti održan 24.04.2015. (petak) sa početkom u 10:30 časova.