Navigacija

HIDROLOGIJA-rezultati ispita od 15.04.2015.god.

Oglasna pločaGrađevinarstvoHidrologija - HID
Ispit iz Hidrologije, održan dana 15.04.2015.godine nije niko položio (jedan prijavljen kandidat, nedovoljno poena na eliminacionom testu).