Navigacija

Pred-poziv za "Know-how Exchange Programme (KEP)"

Međunarodna saradnjaMeđunarodni projekti
Poštovani, Objavljen je pred-poziv "Know-how Exchange Programme (KEP)" za prijavu projekata u 2015. godini. Projekti iz naših naučno-istraživačkih oblasti ulaze u obuhvat poziva pod Environment, pa ako imate ideju za projekat, pogledajte poziv. Više informacija ovdje. Kontakt: kep@cei.int