Navigacija

Konsultacije kod Aleksandra Borkovića

GrađevinarstvoTehnička mehanika 1 - TM1
Konsultacije kod Aleksandra Borkovića, ove sedmice, održaće se 24.3. (10:00) na AGGF-u i 26.3. (11:00) u kasarni.