Navigacija

Uvid u radove i upis ocjena iz predmeta "Računari u arhitekturi 1"

Oglasna pločaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1
Uvid u radove i upis ocjena iz predmeta "Računari u arhitekturi 1" je u ponedeljak 16.2.2015. god. u 8:30 časova u kabinetu br. 20.