Navigacija

Teorija i statika konstrukcija - rezultati pismenog dijela ispita

GrađevinarstvoStatika konstrukcija 1 - SK1Statika konstrukcija 2 - SK2TK1TK2
Pismeni ispit iz teorije i statike konstrukcija, održan 19.2, položili su: SK1
Student %
Nikola Jovičić 51
Milana Knežević 60
Nebojša Dubočanin 51 – 2. kol.
Stefan Jovanović 70 – 2. kol.
Nina Kondić 75 – 2. kol.
Aleksandar Keleman 92 – 2. kol.
Tanja Šipka 88 – 2. kol.
Marko Kačar 51 – 2. kol.
  SK2
Student %
Aleksandar Đuraš 98
  TK1 ....   TK2
Student %
Dragan Banović 40
  Termin usmenog dijela ispita će biti naknadno objavljen.