Navigacija

SK - termin teoretskog dijela ispita

Oglasna pločaStatika konstrukcija - SK
Teoretski dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija, u okviru prvog januarskog ispitnog roka, će se održati u petak, 27.2. u 11:00 časova na AGGF-u.