Navigacija

Morfologija gradskih poteza: podjela studenata u grupe

Oglasna ploča
Dragi studenti,   Nastavu ćemo izvoditi u dvije grupe.   grupa 1 Milica Jakovljević Milica Milanović Dejana Čečavac Admir Islamčević Dunja Savanović Aleksandra Kecman Isidora Gačić Dragana Ljuboja   grupa 2 Milana Nedimović Miloš Dobrijević Nikola Vojnović Miloš Rodić Sonja Gvozdenović Nađa Kunić Nikolina Đenadija Danijela Pavičić