Navigacija

MiOM - REZULTATI USMENOG DIJELA ISPITA

Oglasna pločaMiOM
Konačna ocjena iz predmeta Mehanika i otpornost materijala: Đurđina Sekerez 28/13          8 (osam) Nataša Drašković 13/13     8 (osam)