Navigacija

Mehanika tla i fundiranje - usmeni dio ispita

GrađevinarstvoMehanika tla - MT
Usmeni dio ispita iz predmeta Mehanika tla održaće se u ponedeljak, 02.03.2015.god. u 9h, sala 2 AGF, dok će se usmeni dio ispita iz predmeta Fundiranje održati istog dana u 13h, sala 2 AGF.