Навигација

Механика тла и фундирање - усмени дио испита

ГрађевинарствоМеханика тла - МТ
Усмени дио испита из предмета Механика тла одржаће се у понедељак, 02.03.2015.год. у 9h, сала 2 АГФ, док ће се усмени дио испита из предмета Фундирање одржати истог дана у 13h, сала 2 АГФ.