Navigacija

Ispit iz GI1i GI2 i odbrana Elaborata iz GI2

Oglasna pločaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2
Termin teorijskog dijela ispita iz predmeta Geoinformatika 1 i Geoinformatika 2 će biti u ponedeljak, 02. 03. 2015. godine u 13:00. Odbrana Elaborata iz predmeta Geoinformatika 2 će biti od 14:00.