Navigacija

GEODETSKI PREMJER 1 - TERMIN ODBRANE ELABORATA

Oglasna ploča
Odbrana Elaborata vježbi iz predmeta Geodetski premjer 1 će biti održana 16.02.2015. (ponedjeljak) sa početkom u 09:00 časova.

Predmetni asistent

Kornelija Ristić