Navigacija

FIZIČKA GEODEZIJA - TERMNI USMENOG ISPITA

Oglasna ploča
Usmeni dio ispita iz predmeta Fizička geodezija će biti održan 17.02.2015. (utorak) sa početkom u 09:00 časova.

Predmetni asistent

Kornelija Ristić