Navigacija

Obavještenja

KONTAKTI:

Predmetni nastavnik:    

prof. dr Igor Peško     igor.pesko@gmail.com        

Saradnici:

mr Nataša Popović-Miletić       natasa.popovic-miletic@aggf.unibl.org      

Konsultacije : Utorak i četvrtak od 12 do 13 časova u biblioteci fakulteta. 

 

Predavanja iz predmeta GRAĐEVINSKA REGULATIVA, tokom ljetnog semestra 2020/21 akademske godine, održavaće se online.

Link za online predavanja je  meet.google.com/mvw-pjfx-ytp   

 

Vježbe nisu predviđene nastavnim planom i programom.