Navigacija

Kontakt

Predmetni nastavnik:   

prof. dr Igor Peško     igor.pesko@gmail.com  

Saradnici:

mr Nataša Popović-Miletić       natasa.popovic-miletic@aggf.unibl.org   

Konsultacije : Utorak i četvrtak od 12 do 13 časova u biblioteci fakulteta.