Navigacija

Prijemni ispit

Na osnovu provedene ankete i dosada izražene zainteresovanosti, u akademskoj 2020/21 će biti organizovana sledeća usmjerenja: 

  • Saobraćajno

Prijemni ispit za upis na 2. ciklus SP Građevinarstvo će se održati iz opštih oblasti koje su izučavane na prve tri godine 1. ciklusa studija SP Građevinarstvo na AGGF-u. Prijemni ispit će biti identičan za sve kandidate.

Rangiranje kandidata će se obaviti na osnovu uspjeha sa 1. ciklusa (maksimalno 50 bodova) i uspjeha na prijemnom ispitu (maksimalno 50 bodova).