Навигација

Пријемни испит

На основу проведене анкете и досада изражене заинтересованости, у академској 2020/21 ће бити организована следећа усмјерења: 

  • Саобраћајно

Пријемни испит за упис на 2. циклус СП Грађевинарство ће се одржати из општих области које су изучаване на прве три године 1. циклуса студија СП Грађевинарство на АГГФ-у. Пријемни испит ће бити идентичан за све кандидате.

Рангирање кандидата ће се обавити на основу успјеха са 1. циклуса (максимално 50 бодова) и успјеха на пријемном испиту (максимално 50 бодова).