Navigacija

Nastavni plan

Drugi ciklus akademskih studija GEODEZIJA

Master studije , 60 ECTS

SEMESTAR 1
RB Šifra Naziv predmeta ECTS Status Predavanja Vježbe
1   Katastar nepokretnosti 3 7 O 3 3
2   Metode pozicioniranja globalnim navigacionim satelitskim sistemima 7 O 3 3
3   Geodezija u prostornom planiranju i urbanizmu 5 O 2 2
4   Vizuelizacija geoprostornih podataka 6 O 2 3
5   Strani jezik 1   IP 0 1
6

ADD
ADAD
ADAA

Izborni predmet 1:

  1. Geodetska geodinamika
  2. Tehnike prezentacije geopodataka
  3. Infrastrukture prostornih podataka
5 I 2 2
Ukupno 30   12 14
26

 

SEMESTAR 2
RB Šifra Naziv predmeta ECTS Status Predavanja Vježbe
7   Studijsko istraživački rad na pripremi master rada 4 O 0 4
10   Strani jezik 2   IP 0 1
12  

Izborni predmet 2:

  1. Multimedijalna kartografija
  2. Inženjerska geodezija 3
  3. Astrometrijsko - geodetske metode
3 I 2 1
13  

Izborni predmet 3:

  1. Digitalno modelovanje terena
  2. Projektovanje u premjeru i katastru
  3. Deformaciona analiza inženjerskih objekata
3 I 2 1
14   Master rad 20 O 0 20
Ukupno 30   4 26
30

 


Odštampajte