Навигација

Наставни план

Други циклус академских студија ГЕОДЕЗИЈА

Мастер студије , 60 ЕЦТС

СЕМЕСТАР 1
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе
1   Катастар непокретности 3 7 О 3 3
2   Методе позиционирања глобалним навигационим сателитским системима 7 О 3 3
3   Геодезија у просторном планирању и урбанизму 5 О 2 2
4   Визуелизација геопросторних података 6 О 2 3
5   Страни језик 1   ИП 0 1
6

АДД
АДАД
АДАА

Изборни предмет 1:

  1. Геодетска геодинамика
  2. Технике презентације геоподатака
  3. Инфраструктуре просторних података
5 И 2 2
Укупно 30   12 14
26

 

СЕМЕСТАР 2
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе
7   Студијско истраживачки рад на припреми мастер рада 4 О 0 4
10   Страни језик 2   ИП 0 1
12  

Изборни предмет 2:

  1. Мултимедијална картографија
  2. Инжењерска геодезија 3
  3. Астрометријско - геодетске методе
3 И 2 1
13  

Изборни предмет 3:

  1. Дигитално моделовање терена
  2. Пројектовање у премјеру и катастру
  3. Деформациона анализа инжењерских објеката
3 И 2 1
14   Мастер рад 20 О 0 20
Укупно 30   4 26
30

 


Одштампајте