Navigacija

Predmeti

Ciljevi studijskog programa

  • Opšti cilj programa je promocija i podizanje svijesti o važnosti koncepata održivosti i otpornosti životnog okruženja u nacionalnom i lokalnom kontekstu planiranja, projektovanja i promišljanja arhitekture, grada i pejzaža.
  • Reafirmacija profesionalnog profila arhitekte – urbaniste. Cilj studijskog programa je prevazilaženje disciplinarne podjele na arhitekturu i urbanizam. Obrazovanje kvalifikovanog kadra u oblasti urbanog dizajna kroz integraciju izučavanja koncepata i metoda urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i arhitektonskog projektovanja.
  • Obrazovanje i kvalifikacije za integralni pristup urbanističkom planiranju i projektovanju prostora.  Studijski program ima za cilj da studente 'opremi' teorijskim i metodološkim znanjem koje im omogućava da promišljaju, analiziraju i dizajniraju građenu sredinu u sveobuhvatnom maniru. To znači da razumiju relaciju između različitih prostornih razmjera, društvenih procesa i prirodnog okruženja, kao preduslova održivosti i otpornosti.
  • Obrazovanje društveno odgovornog profesionalca čiji je rad posvećen kulturnoj održivosti i društvenoj relevantnosti, odnosno koji se izdiže iznad želje za proizvodnjom prostora isključivo 'visoke' estetike.
  • Obrazovanje i kvalifikacije za transdisciplinarni pristup planiranju i projektovanju uz razumijevanje važnosti saradnje i komunikacije ne samo sa različitim profesijama, već i drugim akterima u prostoru.
  • Uključivanje u evropski prostor obrazovanja kroz obrazovanja arhitekata prema savremenim metodama nastave i pružanje znanja o društveno i globalno relevantnim temama.
  • Priprema za dalje obrazovanje i usavršavanje u oblasti arhitekture i urbanizma.