Навигација

Предмети

Циљеви студијског програма

  • Општи циљ програма је промоција и подизање свијести о важности концепата одрживости и отпорности животног окружења у националном и локалном контексту планирања, пројектовања и промишљања архитектуре, града и пејзажа.
  • Реафирмација професионалног профила архитекте – урбанисте. Циљ студијског програма је превазилажење дисциплинарне подјеле на архитектуру и урбанизам. Образовање квалификованог кадра у области урбаног дизајна кроз интеграцију изучавања концепата и метода урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и архитектонског пројектовања.
  • Образовање и квалификације за интегрални приступ урбанистичком планирању и пројектовању простора.  Студијски програм има за циљ да студенте 'опреми' теоријским и методолошким знањем које им омогућава да промишљају, анализирају и дизајнирају грађену средину у свеобухватном маниру. То значи да разумију релацију између различитих просторних размјера, друштвених процеса и природног окружења, као предуслова одрживости и отпорности.
  • Образовање друштвено одговорног професионалца чији је рад посвећен културној одрживости и друштвеној релевантности, односно који се издиже изнад жеље за производњом простора искључиво 'високе' естетике.
  • Образовање и квалификације за трансдисциплинарни приступ планирању и пројектовању уз разумијевање важности сарадње и комуникације не само са различитим професијама, већ и другим актерима у простору.
  • Укључивање у европски простор образовања кроз образовања архитеката према савременим методама наставе и пружање знања о друштвено и глобално релевантним темама.
  • Припрема за даље образовање и усавршавање у области архитектуре и урбанизма.