Navigacija

UKG - Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
UKG izborni 2 3P + 2V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vježbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Nema Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Studenti treba da se upoznaju sa osnovnim pojmovima i metodama upravljanja kvalitetom, sa posebnom primjenom na oblast građevinarstva. Cilj predmeta je da građevinski inženjeri u potpunosti ovladaju uvođenju i problematici sistema upravljanja kvalitetom u građevinskim poslovnim sistemima.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Predmet omogućava razumijevanje nauke o kvalitetu, razvoju sistema kvaliteta, zaštite životne sredine, serija ISO standarda, integrisanog sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom, sistema sigurnosti i zaštite na radu i postizanja i održavanja kvaliteta prilikom realizacije građevinskih objekata.
  Sadržaj predmeta
  Uvod. Istorijat. Proizvod i kvalitet. Standardi serije ISO 9000 i njihova ranija izdanja. ISO 9000: 2007 - sistemi menadžmenta kvalitetom - osnove i rečnik. ISO 9001: 2008- sistemi menadžmenta kvalitetom – zahtevi. ISO 9004: 2009– sistemi menadžmenta kvalitetom – uputstva za poboljšanje performansi. Provera i ocenjivanje. Troškovi kvaliteta. Standardizacija, sertifikacija i akreditacija. Zahtevi evropske unije za kvalitet. Usaglašavanje tehničkih propisa s propisima evropske unije. Zaštita životne sredine. Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom. Upravljanje kvalitetom projekta prema američkom Institutu za upravljanje projektima. Kvalitet u građevinarstvu; kvalitet u realizaciji investicionih projekata; karakteristike kvaliteta. Institucionalni oblici kontrole kvaliteta u fazi koncipiranja idefinisanja građevinskog objekta; predmet kontrole: studije, programi, tehnička dokumentacija, troškovi, rokovi, organizacija i dr. Specifičnosti u građevinarstvu koje određuju zadovoljenje tehničkih i drugih zahteva kojima se ostvaruje kvalitet. Postizanje i održavanje kvaliteta prilikom realizacije građevinskih objekata. Neke metode i tehnike koje se odnose na kvalitet poslovanja.
  Metode izvođenja nastave
  Predavanja, vježbe i konsultacije.
  Literatura
  1. 1. Ćirović, G., Lazić-Vojinović, S.: “Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu”, Visoka građevinsko- geodetska škola, Beograd, 2014.
  Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
  Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi i da urade godišnji zadatak (elaborat) i polože kolokvijume(testove) i/ili završni ispit.
  Posebna naznaka
  .