Навигација

УКГ - Управљање квалитетом у грађевинарству

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивУправљање квалитетом у грађевинарству
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
УКГизборни23П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  НемаНема
  Циљеви изучавања предмета
  Студенти треба да се упознају са основним појмовима и методама управљања квалитетом, са посебном примјеном на област грађевинарства. Циљ предмета је да грађевински инжењери у потпуности овладају увођењу и проблематици система управљања квалитетом у грађевинским пословним системима.
  Исходи учења (стечена знања)
  Предмет омогућава разумијевање науке о квалитету, развоју система квалитета, заштите животне средине, серија ISO стандарда, интегрисаног систем менаџмента квалитетом и животном средином, система сигурности и заштите на раду и постизања и одржавања квалитета приликом реализације грађевинских објеката.
  Садржај предмета
  Увод. Историјат. Производ и квалитет. Стандарди серије ISO 9000 и њихова ранија издања. ISO 9000: 2007 - системи менаџмента квалитетом - основе и речник. ИСО 9001: 2008- системи менаџмента квалитетом – захтеви. ISO 9004: 2009– системи менаџмента квалитетом – упутства за побољшање перформанси. Провера и оцењивање. Трошкови квалитета. Стандардизација, сертификација и акредитација. Захтеви европске уније за квалитет. Усаглашавање техничких прописа с прописима европске уније. Заштита животне средине. Интегрисани систем менаџмента квалитетом и животном средином. Управљање квалитетом пројекта према америчком Институту за управљање пројектима. Квалитет у грађевинарству; квалитет у реализацији инвестиционих пројеката; карактеристике квалитета. Институционални облици контроле квалитета у фази конципирања идефинисања грађевинског објекта; предмет контроле: студије, програми, техничка документација, трошкови, рокови, организација и др. Специфичности у грађевинарству које одређују задовољење техничких и других захтева којима се остварује квалитет. Постизање и одржавање квалитета приликом реализације грађевинских објеката. Неке методе и технике које се односе на квалитет пословања.
  Методе извођења наставе
  Предавања, вјежбе и консултације.
  Литература
  1. 1. Ћировић, Г., Лазић-Војиновић, С.: “Управљање квалитетом у грађевинарству”, Висока грађевинско- геодетска школа, Београд, 2014.
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Студенти су обавезни да присуствују настави и да ураде годишњи задатак (елаборат) и положе колоквијуме(тестове) и/или завршни испит.
  Посебна назнака
  .