Navigacija

OGD19GM - Geodetska metrologija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Geodetska metrologija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGD19GM obavezan 5 3P + 2V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema. Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim zadacima i metodama geodetske metrologije.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student će biti osposobljen da poznaje osnovne pojmove geodetske metrologije i mjerne nesigurnosti, osnovne pojmove analize metode mjerenja uopšte, kao i analize metoda mjerenja veličina koje se koriste u geodeziji. Osposobljeni su da mogu koristiti analizu metode mjerenja u daljim proračunima kod različitih vrsta mjerenja.
Sadržaj predmeta
Uvod u teoriju predmeta, ciljeve i zadatke geodetske metrologije. Principi metrologije. Međunarodni sistem mjera i jedinica. Analiza metode mjerenja horizontalnih uglova. Izrazi za ocjenu tačnosti mjerenja horizontalnih uglova, uslovi tačnosti. Analiza metode mjerenja visinskih razlika - određivanje pojedinih izvora grešaka pri mjerenju. Analiza metode mjerenja dužina elektro-optičkim daljinomerima - određivanje pojedinih izvora grešaka pri mjerenju, klasifikacija grešaka po značaju. Metrološko obezbjeđenje određivanja vektora primjenom GPS tehnologije - analiza metode mjerenja, određivanje pojedinih izvora grešaka pri mjerenju, klasifikacija grešaka po značaju, izrazi za ocjenu tačnosti mjerenja, uslovi tačnosti. Statistička obrada rezultata mjerenja. Metrološke organizacije. Vježbe: Upoznavanje sa instrumentima za mjerenje horizontalnih uglova. Ispitivanje osetljivosti i preciznosti libele. Ispitivanje pravilnosti kretanja alhidade. Ispitivanje grešaka optičkog mikrometra teodolita. Određivanje kolimacije, 2VV i nagnutosti ose durbina teodolita. Određivanje greške viziranja i koincidiranja kod mjerenja horizontalnih uglova. Upoznavanje sa instrumentima za mjerenje visinskih razlika. Određivanje ugla i kod nivelira. Ispitivanje grešaka podjele optičkog mikrometra nivelira. Ispitivanje grešaka podjele nivelmanske letve. Upoznavanje sa instrumentima za mjerenje dužina. Određivanje adicione i multiplikacione korekcije kod elektrooptičkih daljinomera.
Metode izvođenja nastave
Nastava se odvija kroz predavanja, računarske vežbe, konsultacije i samostalnu izradu obaveznih zadataka. Test znanja; vođena i samostalna izrada obaveznih zadataka i izrada eseja; završni ispit – u pismenoj formi.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Aktivnost u nastavi Predispitne obaveze Završni ispit
Posebna naznaka
Nema.