Navigacija

MGDMPGNSS - Metode pozicioniranja globalnim navigacionim satelitskim sistemima

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Metode pozicioniranja globalnim navigacionim satelitskim sistemima
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
MGDMPGNSS obavezan 1 3P + 3V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema. Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta
Unapređenje teorijskih i praktičnih znanja stečenih na prethodnom Prvom ciklusu iz šire oblasti satelitske geodezije, sa ciljem dubljeg razumevanja metoda pozicioniranja uz pomoć satelitskih sistema GPS, GLONAS i GALILEO.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti su osposobljeni da primjenjuju GNSS tehnologiju za potrebe pozicioniranja, koristeći pritom različite modele pozicioniranja. Upoznati su sa modelima obrade podataka i ocjene tačnosti dobijenih rezultata.
Sadržaj predmeta
Predavanja: Uvod. Globalni navigacioni satelitski sistemi GPS, GLONAS, GALILEO. Potreba za preciznim pozicioniranjem. Prostorni i vremenski referentni sistemi. Kompletan funkcionalni model merenih kodnih i faznih pseudodužina. Modeliranje geometrijskog rastojanja između prijemnika i satelita. Modeliranje stanja oscilatora satelita i prijemnika. Modeliranje uticaja opšte i specijalne teorije relativiteta. Standardni model jonosferske refrakcije. Jonosferske karte. Funkcionalni model linearnih kombinacija prostih, dvostrukih i trostrukih razlika. Funkcionalni model frekventnih kombinacija od interesa za precizno pozicioniranje. Stohastički model satelitskih GNSS merenja. Intezitet pojedinih izvora grešaka. Formalizam metode najmanjih kvadrata. Metode rešavanja faznih neodređenosti na nivou dvostrukih razlika. Vježbe: Računanje položaja satelita na osnovu podataka navigacione poruke. Računanje brzine satelita na osnovu podataka navigacione poruke. Računanje Alanove varijanse. Računanje uticaja opšte i specijalne teorije relativiteta. Računanje jonosferskog uticaja standardnim modelom. Računanje troposferskih uticaja u modelu SAASTAMOINEN, HOPFIELD. Formiranje serija prostih, dvostrukih i trostrukih razlika. Formiranje serija frekvencijskih kombinacija IONO FREE, GEOMETRY FREE, WIDE LANE. Kvantitativno vrednovanje pojedinih izvora grešaka merenja. Rešavanje faznih neodređenosti LAMBDA metodom.
Metode izvođenja nastave
Teorijska predavanja i praktične vježbe
Literatura
  1. Seeber, G.: Satellitengeodaesie, Grundlagen, Methoden und Anwendungen. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1989.
  2. HofmannWellenhof B.; Lichtenegger H.; Collins J.: Global Positioning System: Theory and Practice. Third revised edition, Springer Verlag, Wien New York, 1994.
  3. Misra P.; Enge P.: Global Positioning System: Signals, Measurements and Performance. Ganga-Jamuna Press, Linkoln, Massachusetts, USA, 2001.
  4. Mueller I.: Introduction to Satellite Geodesy. Frederick Ungar Publishing, New York, 1964.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Elaborat vježbi. Završni ispit.