Navigacija

OGK07DAK - Dinamička analiza konstrukcija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Dinamička analiza konstrukcija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGK07DAK obavezan 8 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Statika konstrukcija 2 Uslov za sllušanje su ispunjene predisptine obaveze. Uslov za polaganje je položen ispit.
Ciljevi izučavanja predmeta
Omogućiti razumijevanje teorijskih osnova i elemenata praktične primjene dinamičke analize konstrukcija u proračunu linijskih sistema. Razviti kreativnost i sposobnost za samostalno formulisanje i rješavanje inženjerskih problema.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student zna, vješt je i kompetentan je da analizira i rješava probleme dinamike građevinskih konstrukcija.
Sadržaj predmeta
Uvod. Oscilacije kontinualnih sistema. Dinamički modeli i modeliranje. Diskretni sistemi. Vibracije sistema sa jednim stepenom slobode: slobodne vibracije i prinudne, sa prigušenjem i bez. Rezonantno i antirezonantno stanje. Vibracije sistema sa konačnim brojem stepeni slobode: slobodne vibracije i prinudne vibracije. Harmonijske oscilacije. Aperiodičke oscilacije. Ortogonalnost prirodnih oblika vibracija. Modalna superpozicija. Primjena metoda konačnih elemenata. Seizmički uticaji na građevinske objekte. Metod ekvivalentnog statičkog opterećenja. Osnove eksperimentalne dinamičke analize. Uređaji za mjerenje i analizu dinamičkih parametara.
Metode izvođenja nastave
Interaktivna predavanja i vježbe sa izradom individualnih godišnjih zadataka Konsultacije.
Literatura
  1. B. Ćorić, S. Ranković: Dinamika konstrukcija, Građevinska knjiga, Beograd
  2. S. Brčić: Dinamika diskretnih sistema, Studentski kulturni cetar, Beograd, 1998
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Obavezna je samostalna izrada i odbrana 2 godišnja zadatka tokom semestra. Posljednji rok za odbranu godišnjih zadataka je početak sljedećeg semestra. Studenti koji ne polože kolokvijume tokom semestra, popravne kolokvijume polažu u terminima redovnih ispitnih rokova.
Posebna naznaka
-