Navigacija

OGD07TG - Teorijska geodezija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Teorijska geodezija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGD07TG obavezan 6 2P + 0V 3.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Matematika za geodete i Geodetska astronomija. Za pohađanje nastave odslušani predmeti, za polaganje završnog ispita nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Upoznavanje studenata sa osnovama teorijske geodezije.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Studenti su upoznati sa: osnovama kretanja tela Zemlje, Zemljinom strukturom i atmosferom, referentnim nebeskim i terestričkim geodetskim sistemima, uticajem polja Zemljine teže i geodetskim modelima tela Zemlje, sistemima visina, geometrijom obrtnog (nivoskog) elipsoida, matematičkim modelima koji se koriste pri definisanju i kreiranju referentnih geodetskih mreža i referentnih geodetskih površi.
  Sadržaj predmeta
  Predavanja. Uvod. Veličina i oblik Zemlje. Kretanje tela Zemlje. Fizička površ Zemlje. Rotacioni, nivoski elipsoid. Geodetske koordinate. Koordinatni sistemi. Transformacija koordinata.  Redukcija rezultata geodetskih određivanja na elipsoid. Poluprečnici krivina. Dužina luka meridijana. Dužina luka paralele. Dvojni normalni preseci. Geodetska linija. Osobine geodetske linije na elipsoidu. Prvi glavni geodetski zadatak. Drugi glavni geodetski zadatak. Geodetski datum. Datumska transformacija. Modeliranje parametara transformacije.
  Metode izvođenja nastave
  Nastava se izvodi kroz predavanja (prezentacije na računaru) tokom kojih se studenti upoznaju sa teorijskim osnovama geodezije.
  Literatura
  1. Vaniček P., Krakivsky E., Geodezija, koncepti, Savez geodeta Srbije, 2005.
  2. Heiskanen Weiko H. Moritz, Fizička geodezija, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
  3. Torge W., Gravimetry, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1989.
  4. Torge W., Geodesy, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2001.
  5. Odalović O., Fizička geodezija, Građrvinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
  Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
  Pohađanje nastave Kolokvijumi Usmeni ispt
  Posebna naznaka
  Nema.